Abnormální pohyby vázané na spánek

Abnormální pohyby vázané na spánek jsou skupinou různorodých poruch vázaných na usínání nebo spánek. Nejvýznamnější je syndrom neklidných nohou a onemocnění s periodickými pohyby dolních končetin. Velice častý je bruxismus (skřípání zuby) nebo noční křeče v lýtkách.

Syndrom neklidných nohou (RLS)

Syndrom neklidných nohou (Willis-Ekbomova nemoc, RLS/WED) je onemocnění charakterizované nutkáním k pohybu dolními končetinami (DKK) ve večerních hodinách, zejména v klidu při usínání. Typické jsou současné nepříjemné pocity v DKK. Úleva přichází při pohybu. RLS může výrazně narušovat usínání a vézt k těžké insomnii.

Onemocnění s periodickými pohyby dolních končetin (PLMD)

PLMD jsou abnormální pohyby dolními končetinami nakupené v sérii během spánku. Pohyby mohou být různé intenzity, od obtížně postřehnutelného pohybu palcem až po opakované skrčení celé končetiny. PLMD narušují a fragmentují spánek, který se stává nekvalitním vede ke spánkové deprivaci.

Diagnostika abnormálních pohybů vázaných na spánek

Diagnostika je založena především na typické anamnéze. PLMD je nutno vyšetřit polysomnograficky. U pacientů s RLS i PLMD vyšetřujeme metabolismus železa.

Terapie abnormálních pohybů vázaných na spánek

Základem léčby je dodržování pravidel spánkové hygieny. U pacientů s RLS a PLMD jsou dle intenzity obtíží indikovány léky ze skupiny antiparkinsonik v co nejnižším, ale efektivním dávkování. Na občasné obtíže je předepisována L-DOPA (např.Nakom mite), na velmi časté až trvalé příznaky RLS se využívají agonisté dopaminergních receptorů (např.Pramipexol). Při nedostatku železa (sideropenie) je doporučena jeho substituce. Při nedostatečném efektu či při známkách augmentace obtíží (zhoršení příznaků vlivem dopaminergní medikace) využíváme léky druhé a třetí volby (opiody nebo antiepileptika).