Léčba poruch spánku

Stejně jako diagnostika, tak i léčba je ve spánkové medicíně multidisciplinární záležitostí. Spolupracují lékaři specializovaní ve spánkové medicíně (neurologové, otorinolaryngologové, kardiologové, psychiatři nebo pneumologové) s praktickými lékaři v první linii.

Základem veškeré léčby je motivace a spolupráce pacienta.

Režimová léčba

Režimová léčba je založena na dodržování zásad spánkové hygieny a pravidel správného životního stylu. U poruch dýchání je součástí terapie redukce nadváhy (úprava jídelníčku v kombinaci s fyzickou aktivitou, případně bariatrickou chirurgií). U polohově vázané poruchy dýchání se využívají polohovací pomůcky zabraňující poloze na zádech ve spánku. Pacienti s cirkadiánními poruchami spánku a bdění využívají režimovou léčbu světlem (fototerapii).

Farmakologická léčba

K farmakologické léčbě se ve spánkové medicíně využívají především léky navozující a udržující spánek (hypnotika), léky stabilizující bdělost a potlačující kataplektické záchvaty (např.oxybát sodný) nebo léčiva tlumící nadměrnou pohybovou aktivitu během spánku či při usínání. K ovlivnění cirkadiánního rytmu lze využít synteticky vyrobený melatonin.

Zásady užívání hypnotik

Užívání hypnotik je svázáno s rizikem vzniku fyzické i psychické závislosti (abusus) a snížením efektivity hypnotika s nutnostní navýšení dávkování (tachyfylaxe). K prevenci těchto nežádoucích stavů je nutné dodržovat zásady racionálního užívání hypnotické medikace:

  • Způsob užívání a volba hypnotika dle indikace lékaře
  • Benzodiazepinová a Z-hypnotika pouze krátkodobě (max 4-6 týdnů)
  • Při předpokladu delšího užívání nad 6 týdnů primárně volit sedativní antidepresiva nebo neuroleptika
  • Vyhnout se dennímu užívání hypnotika
  • Využívat co nejnižší a ještě efektivní dávky (opatrnost u seniorů a pacientů s poruchami funkce nervového systému)
  • Řešit příčinu nespavosti (hypnotika nejsou řešením, ale součástí komplexní léčby)
  • Užívání vždy za současného dodržování režimové léčby

Kognitivně-behaviorální léčba

Kognitivně-behaviorální terapie insomnie (KBT-I) je nejefektivnější metodou léčby nespavosti s přetrvávajícím účinkem i po jejím skončení. Kognitivní část se zaměřuje na změnu myšlení pacienta. Cílem je odstranění negativních myšlenek ve vztahu ke spánku. Behaviorální část se zaměřuje na chování pacienta během dne i noci s ovlivněním negativních návyků, které narušují nebo znemožňují kvalitní spánek.

Více informací ke KBT insomnie

Ventilační léčba

Léčba přetlakovou neinvazivní ventilací (PAP, positive airway pressure) je indikována u poruch dýchání vázaných na spánek, nejčastěji u syndromu obstrukční spánkové apnoe nebo u onemocnění s alveolární hypoventilací. Během spánku je domácím ventilátorem dodáván přetlakem vzduch do dýchacích cest pomocí specialní masky (nosní, oronazální nebo nízkokontaktní). Tento přetlak udržuje otevřené horní cesty dýchací a dle typu ventilačního režimu i aktivně podporuje vlastní dýchání.

Více informací k ventilační terapii

Ostatní metody léčby

Spánková medicína využívá v terapii i další modality - EEG biofeedback či akupunkturu jako součást léčby insomnie. V rámci léčby poruch dýchání ve spánku se využívá mandibulární protrakce speciálními ortodontickými aparátky.