O pracovišti

Pracoviště spánkové medicíny při neurologickém oddělení v Nemocnici Chomutov vzniklo na jaře roku 2018. Od té doby postupně rozšiřujeme spektrum nabízené diagnostické, léčebné i edukační péče. Významným milníkem bylo navázání spolupráce s odbornou firmou ResMed a podpora nemocnice Chomutov i Krajské zdravotní. Od roku 2019 provádíme videopolysomnografická vyšetření a v roce 2020 jsme zahájili ventilační přetlakovou léčbu poruch dýchání ve spánku. Nicméně rok 2020 byl z velké části poznamenán COVIDovou epidemií a pracoviště bylo většinu času uzavřené. Od května roku 2021 byl zahájen omezený provoz v ambulantním režimu, od června 2021 pak i hospitalizační provoz. V témže měsíci proběhlo akreditační řízení ze strany ČSV SSM.

Personál pracoviště

Lékař: MUDr. Kamil Slowik
Spánkové laborantky: Lenka Merxbauerová, Michaela Wittmanová, Bc. Jiřina Nepovímová
Zdravotní sestra: Svatava Mazalová

Struktura pracoviště

Pracoviště je integrální součástí neurologického oddělení, které sídlí v budově D ve 4.patře.

 • Spánková poradna: neurologická ambulance
  Středa 08 - 12 hod, MUDr. Kamil Slowik
  Vstupní vyšetření a dispenzarizace pacientů s poruchami spánku, včetně screeningové polygrafie a aktigrafie. Do poradny je nutné mít doporučení od praktického lékaře nebo jiného specialisty.
 • Ventilační poradna: neurologická ambulance
  Středa 12 - 15 hod, MUDr. Kamil Slowik
  Středa a čtvrtek 08 - 15 hod, s. Michaela Wittmanová
  Kontroly pacientů na ventilační terapii, výměny materiálu, konzultace. Do poradny se nelze objednávat.
 • Monitorační jednotka: neurologický JIP
  Videopolysomnografická vyšetření, online a offline titrace ventilační terapie.
 • Spánkové pokoje: standardní neurologické oddělení
  Diagnostická polygrafická vyšetření, offline titrace ventilační terapie.

Vybavení pracoviště

Na našem pracovišti dominantně využíváme diagnostické a terapeutické přístroje firmy ResMed.

Polysomnografie systém NOX-A1 se synchronní videomonitorací

Polygrafie diagnostické polygrafy NOX-T3 a screeningové ApneaLinky

Autotitrační přístroje AirSense 10 Autoset (ACPAP, CPAP), AirSense 10 Autoset For Her (ACPAP, CPAP), AirCurve 10 VAUTO (ABPAP, BPAP S, CPAP) a AirCurve 10 CS PaceWave (autoASV, ASV, CPAP)

Online titrační přístroj S9 VPAP Tx od firmy ResMed

Pulzní oxymetrie oxymetry WristOx2 od firmy Nonin

Aktigrafie aktigrafy MotionWatch 8 od firmy CamNTech

Vybavení, které je společné s neurologickým oddělením zahrnuje standardní 12 svodové EKG, digitální tonometry a screeningovou spirometrii. Laboratorní vyšetření umožňuje oddělení klinické biochemie a oddělení hematologie.