Polysomnografie a polygrafie

Polysomnografie (PSG) a polygrafie (PG) jsou elektrofyziologické diagnostické metody ve spánkové medicíně, které slouží ke zhodnocení definovaných fyziologických parametrů spánku (například dýchání, srdeční akce, elektrické aktivity mozku).

Polysomnograf hodnotí spánková stádia, dýchání, srdeční činnost, pohyby a zvuky ve spánku.

Podstatou PSG a PG je snímání biosignálů z pacienta pomocí specializovaných senzorů (elektrody, kanyly, sondy). Senzory přináší získaný signál od centrální řídící jednotky přístroje. V centrální jednotce je signál převeden do digitální podoby a následně zpracován pomocí filtrů a zesilovačů. Digitální signál je zobrazen na monitoru počítače a analyzován spánkovým technikem a lékařem.

Polygraf hodnotí dýchání, srdeční činnost a zvuky ve spánku.

Polysomnografie (PSG)

PSG představuje zlatý standard v diagnostice poruch spánku a bdění. Během monitorace je snímána elektrická aktivita mozku, kosterních svalů brady a dolních končetin, dechových pohybů hrudníku a břicha, dechového proudu v horních cestách dýchacích, parametrů krevního oběhu, zvukových a pohybových projevů během spánku. Zaznamenané noční události a parametry jsou vztaženy k době spánku.

Nejčastější indikace k PSG:

  • Poruchy dýchání ve spánku
  • Abnormální chování během spánku
  • Nadměrná denní spavost
  • Mispercepce spánku
Videopolysomnografický záznam pacientky v REM spánku.

Hodnocení spánku

EEG mozkové aktivity, EMG svalového napětí brady a EOG očních pohybů umožní zhodnotit spánkové stádium nebo bdělost.

Hodnocení dýchání

Snímání dechového proudu nosní kanylou a/nebo oronazálním termistorem, dechových pohybů hrudníku a břicha RIP pásy a saturace krve kyslíkem.

Hodnocení srdce a oběhu

Detekce srdeční akce a rytmu pomocí EKG a pulzního oxymetru. Některá pracoviště využívají i tonometr k měření krevního tlaku.

Hodnocení pohybů a chování

Pohybové a zvukové projevy jsou snímány videokamerou a mikrofonem v reálném čase. Pomocí EMG jsou hodnoceny pohyby a napětí svalů končetin.

EEG elektrody u PSG systému NOX-A1 (zdroj: noxmedical.com se svolením)
PSG komplet NOX-A1

Polygrafie (PG)

Polygrafické vyšetření, na rozdíl od PSG, nesnímá parametry umožňující hodnocení spánku a proto jsou výsledky vztaženy na dobu záznamu. Význam PG je v monitoraci dýchání, srdce a oběhu ve spánku. Podle snímaných parametrů rozdělujeme polygrafy na screeningové (např.ApneaLink) a diagnostické (např.Nox-T3).

Epizody obstrukční apnoe v polygrafickém záznamu.