Poruchy dýchání vázané na spánek

Poruchy dýchání vázané na spánek (ang.sleep-related breathing disorders, SRBD) zahrnují tři základní klinické syndromy dle ICSD-3:

  • Syndrom spánkové apnoe
  • Syndrom alveolární hypoventilace vázané na spánek
  • Syndrom hypoxémie vázané na spánek

Příznaky poruch dýchání ve spánku lze obecně rozdělit na denní a noční. Některé popisuje sám pacient, jiné pozoruje nejbližší okolí, respektive spolunocležník. Mezi noční příznaky patří hlasité až explozivní chrápání, dechové zástavy ve spánku, probouzení s dušností a časté noční močení. Denní příznaky zahrnují bolesti hlavy a suchost v ústech po probuzení, neosvěžující spánek, nadměrnou denní spavost, poruchy pozornosti a nevýkonnost či erektilní dysfunkci.

Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS)

OSAS je způsobena opakovanými dechovými zástavami (apnoe) a/nebo omezením dechového proudu (hypopnoe) během spánku s poklesy obsahu kyslíku v krvi (desaturace). Úplné nebo částečné omezení dechového proudu je způsobeno zúžením až uzávěrem horních cest dýchacích, nejčastěji v oblasti hltanu. Otevření dýchacích cest je umožněno probouzecí reakcí/probuzením, které zvýší napětí kosterních svalů hltanu. Opakovaná probouzení fragmentují noční spánek a dělají ho povrchnější s poklesem regeneračních stádií. Spánek se stává neosvěžujícím a rozvíjí se nadměrná denní spavost.

Více informací

Syndromy s centrální spánkovou apnoe (CSAS)

CSAS je skupina poruch, projevující se dechovými pauzami ve spánku, které jsou způsobeny vymizením úsilí nádechových svalů (především bránice). Ztráta dechového úsilí má různé příčiny, od poruchy mozkových center pro řízení dýchání, přes nervosvalová onemocnění omezující přenos dechového impulzu z mozku na bránici po poruchu senzorů detekujících dechové plyny (kyslík, oxid uhličitý) v krvi. CSA může být asociována s chronickým srdečním selháváním nebo cévní mozkovou příhodou. V těchto případech se velmi často projevuje i poruchou dechového vzoru ve formě Cheyne-Stokesova dýchání. Mezi další příčiny CSA patří chronické užívání silných opioidů (např.oxycodonu) nebo pobyt ve vysoké nadmořské výšce.

Diagnostika poruch dýchání ve spánku

Na základě klinických příznaků a fyzikálního vyšetření je indikována multiparametrová elektrofyziologická monitorace během spánku - limitovaná polygrafie nebo polysomnografie. Tato vyšetření zhodnotí noční dýchání a stanoví typ poruchy a její tíže.

Polygrafický nález CSA
Epizody obstrukční apnoe v polygrafickém záznamu.

Terapie poruch dýchání ve spánku

Léčba vychází z typu a tíže poruchy dýchání. Pro lehkou obstrukční spánkovou apnoe je indikována konzervativní léčba s využitím ortodontických aparátků k předsunutí dolní čelisti, redukcí případné nadváhy a polohové terapie při vazbě dechových událostí na polohu na zádech. Středně těžká až těžká obstrukční spánková apnoe je léčena přetlakovou neinvazivní ventilací. U onemocnění s centrální spánkovou apnoí se snažíme ovlivnit i základní onemocnění (např.titrace léčby chronického srdečního selhávání).