Informace pro lékaře

Naše pracoviště se zabývá diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění u dospělých pacientů. Dětskou problematikou se zabýváme pouze jako konzultanti pro dětskou neurologii (dr. Sušická) nebo pediatrické oddělení naší nemocnice.

 • Nespavost

  Zabýváme se pouze chronickou, obtížně léčitelnou a alespoň 3 měsíce trvající nespavostí, která se vyskytuje minimálně 3x týdně navzdory optimálním podmínkám ke spánku při dodržování pravidel spánkové hygieny.

  • Předpokladem je neefektivita řádně vedené léčby praktickým lékařem
  • Nespavost musí vézt ke zhoršení kvality života
  • Pacient musí být motivován k náročné a dlouhodobé léčbě
  • Zabýváme se i pacienty se závislostí na hypnoticích
 • Poruchy dýchání a abnormální zvuky ve spánku

  Podezření na poruchu dýchání ve spánku dle následujících příznaků (čím více příznaků, tím vyšší riziko přítomnosti poruchy dýchání):

  • Chrápání, dechové zástavy ve spánku, probouzení s dušností
  • Pocit neosvěžujícího spánku, nadměrná denní spavost
  • Sucho v ústech po ránu, ranní bolesti hlavy
  • Farmakorezistentní hypertenze, non-dipper hypertenze
  • Noční arytmie, rekurentní fibrilace síní po verzích
  • Obtížně kompenzovatelné pravostranné srdeční selhávání a CHOPN z nejasné příčiny
 • Nadměrná denní spavost

  Diferenciální diagnostika nadměrné denní spavosti (hypersomnolence). K vyšetření jsou indikováni pacienti s:

  • Subjektivní nadměrnou spavostí a Epworthskou škálou spavosti > 10 bodů
  • Subjektivní nadměrnou spavostí a příznaky poruchy spánku (např.chrápání, pocit neklidných nohou...)
  • Subjektivní nadměrnou spavostí s nejasnými pády nebo halucinacemi či paralýzou při probouzení nebo usínání
  • Subjektivní nadměrnou spavostí a opakovanou těžkou a dlouhou spánkovou opilostí po probuzení
  • Subjektivní těžkou nadměrnou spavostí vyskytující se epizodách s poruchami chování
 • Poruchy chování ve spánku

  Veškeré abnormální chování nebo pohybová aktivita ve spánku, pokud narušuje kvalitu života pacienta, způsobuje denní příznaky (např.spavost) nebo vede k poranění pacienta či jeho spolunocležníka během spánku.

Podmínky k objednání do spánkové poradny

Objednání do spánkové poradny je na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty s průvodní žádankou typu "K" se specifikací obtíží pacienta. K žádance vyžadujeme:

 • Kompletní anamnézu
 • Chronicky užívanou medikaci s dávkováním
 • Dosavadí léčebné intervence poruchy spánku a jejich efektivitu

Možnosti objednávání

Address:

Neurologické oddělení
Osobně na neurologické ambulanci
Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Středa nebo čtvrtek mezi 08-10 hod

Phone number:

Telefonicky na 474 447 283 (všední dny 08-14 hod)