Ambulantní vyšetření

Spánková poradna

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Středa 08 - 12 hod

MUDr. Kamil Slowik

Kdy je vhodné somnologické vyšetření?

Vyšetření v odborné spánkové poradně je indikováno při výskytu poruchy spánku nebo bdění, které vede ke zdravotním komplikacím a/nebo snižuje kvalitu života pacienta, případně jeho nejbližších osob. Mezi typické indikace patří:

Nespavost (insomnie)

Nespavost je primárně léčena cestou praktického lékaře nebo psychiatra či klinického psychologa. Na našem pracovišti je indikováno vyšetření pacientů s nespavostí při splnění následujících podmínek:

 • Doba trvání nespavosti minimálně 6 měsíců s výskytem minimálně 3x týdně za současného zhoršení kvality života pacienta vlivem nespavosti
 • Nespavost trvá i přes optimální podmínky ke spánku, včetně dodržování pravidel spánkové hygieny
 • Nespavost trvá i přes správně vedenou léčbu praktickým lékařem nebo psychiatrem

Jedinou vyjímkou z výše uvedených podmínek je současné podezření na jinou poruchu spánku, která může nespavost zhoršovat, udržovat nebo vyvolávat (např.syndrom obstrukční spánkové apnoe).

Nadměrná denní spavost

Všichni pacienti s nadměrnou denní spavosti (neboli hypersomnolencí) jsou indikováni k vyšetření na našem pracovišti po vyloučení základních somatických a psychických příčin spavosti (např.depresivního syndromu). 

Poruchy dýchání ve spánku

Pacienti s poruchami dýchání ve spánku jsou nejpočetnější skupinou ve všech spánkových centrech a laboratořích. Mezi nejčastější příznaky patří:

 • Chrápání, často explozivní nebo velmi hlasité
 • Dechové pauzy ve spánku (apnoe), buzení s pocitem dušnosti nebo s lapáním po dechu
 • Ranní bolesti hlavy a/nebo suchost v ústech
 • Nadměrná denní spavost neimperativního typu (usínání v pasivních situacích)

Typicky se jedná o muže mezi 40-60 lety, s nadváhou, krátkým a širokým krkem, s léčeným vysokým tlakem nebo cukrovkou. 

Abnormální chování ve spánku

Mezi abnormální chování ve spánku řadíme jednoduché neúčelné pohyby (např.záškuby nohou), přes nepříjemné pocity v dolních končetinách při usínání (syndrom neklidných nohou) až po zdánlivě smysluplné, ale automatické jednání při náměsíčnictví. Abnormální chování ve spánku je indikováno k vyšetření na našem pracovišti v následujících případech:

 • Náhlý vznik v dospělosti
 • Přetrávání z dětství a mající dopad na kvalitu života pacienta nebo jeho zdraví
 • Výrazná intenzita abnormálního chování s úrazy pacienta nebo jeho spolunocležníka
 • Podezření na noční epileptické záchvaty
 • Vysoká frekvence abnormálního chování s denními příznaky (např.nadměrná denní spavost)

Abnormální chování v bdělosti

Mezi abnormální chování v bdělosti můžeme řadit náhlé ztráty svalového napětí s tendencemi k pádu (tzv kataplexie), automatické jednání při narkolepsii nebo nepříjemné pocity v dolních končetinách při usínání u syndromu neklidných nohou.

Jak se objednám k vyšetření?

Existuje několik možností, jak se objednat k vyšetření ve spánkové poradně:

 1. Telefonicky na 797 605 105 v pracovní dny mezi 08-12 hodinou (při nedostupnosti zkoušet opakovaně)
 2. Emailem na spanek@neurocv.cz
 3. Osobně na neurologické ambulanci v budově D ve 4.patře mezi 08-10 hodinou

Co je nutné mít sebou k prvnímu vyšetření?

Ke vstupnímu vyšetření požadujeme od pacientů a jejich praktických lékařů:

 • Žádanku typu "K" s přesnou specifikací klinických obtíží pacienta
 • Anamnézu včetně chronicky užívané medikace
 • Souhrn dosavadní diagnostiky a léčby poruchy spánku, pro kterou je pacient odesílán

Jak probíhá první somnologické vyšetření?

Během vstupního vyšetření postupně probereme Vaše současné obtíže se spánkem a jejich dopad na Vás denní život ve všech jeho oblastech. Současně se budeme snažit dospět k příčině poruchy spánku. Pokud bude nutné, naplánujeme pomocná vyšetření. Bližší informace k diagnostice ve spánkové medicíně viz zde.

Jako ve všech medicínských oborech, je i ve spánkové medicíně součástí vyšetření odběr osobní, rodinné, sociální, pracovní, alergické, epidemiologické a farmakologické anamnézy. Po rozhovoru pokračujeme klinickým vyšetřením, složeným ze základního interního a komplexního neurologického zhodnocení stavu.

Co můžu očekávat po prvním vyšetření?

Výsledkem vstupního vyšetření je stanovení pracovní diagnózy a případně diferenciálně-diagnostické rozvahy, kterou následně ověřujeme pomocnými vyšetřovacími metodami.

Po stanovení definitivní diagnózy je navržen individuální léčebný plán, jehož efektivitu ověřujeme klinickými kontrolami v čase. Po stabilizaci klinického stavu a dosažení léčebného cíle je pacient buď předán do péče praktického lékaře nebo je nadále sledován v naší poradně v různě dlouhých intervalech.