Hospitalizace

U některých pacientů vyžadujeme pobyt v nemocnici, zpravidla jednodenní (respektive jednonoční), během kterého provádíme diagnostická vyšetření nebo léčebné úkony. Obvyklý nástup k hospitalizaci je ve smluvený den kolem 13 hodiny. Průběh hospitalizace závisí na jejím typu, zda-li se jedná o diagnostický nebo léčebný pobyt.

Co sebou k hospitalizaci?

  • Pohodlné pyžamo
  • Věci osobní hygieny
  • Pití a něco malého k odpolední svačině (dle vlastní zvyklosti)
  • Něco na čtení či zabavení na odpoledne

Na každém pokoji je k dispozici volně dostupná Wi-Fi nebo televize.

 Ženy prosíme, aby neměly nalakované ani umělé nehty !


Diagnostická hospitalizace

Během hospitalizace probíhají diagnostická elektrofyziologická vyšetření, buď limitovaná polygrafie ke zhodnocení dechových událostí a EKG během nočního záznamu nebo polysomnografie se synchronním videozáznamem. Hospitalizace s videopolysomnografickým vyšetřením může být jedno nebo dvoudenní v závislosti na zvoleném diagnostickém protokolu.

Terapeutická hospitalizace

Léčebná hospitalizace je výhradně indikována pro pacienty s poruchou dýchání ve spánku. Hospitalizace v nekomplikovaných případech trvá jeden den. Náplní hospitalizace je:

  • Edukace pacienta o podstatě onemocnění a principu léčby
  • Výběr správného typu a velikosti ventilační masky nebo polštářků
  • Teoretické a praktické seznámení s ventilačním přístrojem
  • Zkouška ventilace přes masku
  • Výběr ventilačního režimu a titrace ventilačních parametrů během noci