Kognitivně-behaviorální terapie insomnie

Kognitivně-behaviorální terapie nespavosti (KBT-I) je základní léčebný přístup k ovlivnění chronické (i akutní) nespavosti. Program KBT je několikatýdenní a skládá se z několika sezení, může probíhat individuálně nebo v pacientské skupině. Kognitivní část je zaměřena na změnu negativního myšlení a vnímání vlastního spánku a urovnání nadměrných očekávání do reality. Metody behaviorální části ovlivňují nesprávné chování během dne a noci, které narušuje nebo znemožňuje kvalitní spánek.

Behaviorální metody

Pravidla spánkové hygieny

Soubor pravidel k nastavení optimálních podmínek ke spánku. Více informací zde. Tato pravidla by měl dodržovat každý jedinec, bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost spánkové poruchy.

Kontrola stimulů

Kontrola stimulů vychází z pravidel spánkové hygieny. Opět se jedná o soubor doporučení, které se snaží potlačit negativní spánkové návyky.

Spánková restrikce

Metoda založená na omezení pobytu v lůžku na předem vypočítanou dobu ze spánkového deníku. Cílem je zvýšení efektivity a prodloužení délky spánku na požadovanou hodnotu.

Kognitivní metody

Edukace

Vzdělávání pacientů v problematice normálního a abnormálního spánku je základem pro pochopení vlastního onemocnění a získání realistického nadhledu a očekávání.

Relaxační techniky

Využití relaxačních metod ke zklidnění fyzické i psychické stránky organismu v rámci přípravy ke spánku. Využívají se Jacobsonova progresivní svalová relaxace a autogenní trénink.

Kognitivní restrukturalizace

Práce s automatickými negativními myšlenkami, jejich zachycení, analýza a vyvrácení či zmírnění. Cílem je odstranění ruminačních myšlenek při usínání a během nočních probouzení.