Ventilační léčba

Ventilační léčba neboli neinvazivní ventilace pozitivním přetlakem v dýchacích cestách (PAP, positive airway pressure) se užívá u pacientů s poruchami dýchání vázaných na spánek. Během spánku je do dýchacích cest dodáván vzduch přetlakem, který udržuje otevřené horní cesty dýchací. V závislosti na typu ventilačního režimu je aktivně podporováno i vlastní dýchání. U vybraných pacientů je současně podávána kyslíková léčba (oxygenoterapie).

Ventilační přístroj AirCurve 10 CS PaceWave společnosti ResMed.

Ventilační režimy ve spánkové medicíně

CPAP

Kontinuální přetlak v dýchacích cestách při nádechu i výdechu bez aktivní podpory dýchání. Indikací je syndrom obstrukční spánkové apnoe.

BPAP

Kontinuální přetlak v dýchacích cestách ve výdechu (EPAP) s vyšším přetlakem při nádechu (IPAP). Tlakový rozdíl mezi EPAP a IPAP určuje stupeň aktivní podpory dýchání. Indikací je syndrom obstrukční spánkové apnoe (režim BPAP S) nebo alveolární hypoventilace (režim BPAP ST).

ASV

Přetlak v dýchacích cestách a aktivní podpora dýchání jsou určeny adaptivní servoventilací dle předem nastavených mezních parametrů a podle dosavadního dechového vzoru pacienta. Indikací je syndrom centrální nebo komplexní spánkové apnoe.

Nastavení ventilačních parametrů

Ventilační parametry jsou nastaveny během titračních nocí. Principem titrace je nalezení optimálního ventilačního režimu a jeho parametrů individuálně pro každého pacienta. Titraci je možno provádět online s úpravami parametrů v reálném čase nebo offline s úpravami parametrů na základě proběhlé noci.

Online titrace

Titrace probíhá za polysomnografické monitorace v reálném čase během hospitalizace. Existují dva přístupy - split-night a full-night. Během split-night je v první polovině noci provedena diagnostická polysomnografie. Při splnění kritérií navazuje ve druhé polovině noci online titrace PAP ventilace. Častější je druhá varianta full-night, kdy je titraci věnována celá noc a diagnostická monitorace proběhla dříve. Online titrace je náročnější na personál a technické vybavení laboratoře, nicméně výhodou je individuální nastavení ventilačních parametrů.

Offline titrace

Offline titrace obvykle probíhá první den za hospitalizace. Na rozdíl od online metody se využívají autotitrační přístroje APAP v režimu CPAP, BPAP nebo ASV. APAP přístroje nastavují ventilační parametry na základě vyhodnocení dýchání pacienta pomocí inteligentních hodnotících algoritmů. Výhodou je úspora času personálu i menší technická náročnost na laboratoř.

Maska - základ úspěšné PAP ventilace

Základem úspěchu ventilační léčby je správný výběr masky, který bude komfortní pro pacienta a efektivní stran ventilace. Maska musí dobře těsnit, aby nedocházelo k únikům vzduchu, ale nesmí způsobovat otlaky. Podle struktury existují oronazální masky, nosní nebo nízkokontaktní masky.

Celoobličejová (oronazální) maska. Zde příklad AirFit F20 společnosti ResMed.
Nosní maska. Příklad AirFit N20 for Her od společnosti ResMed.
Nízkokontaktní maska. Zde příklad AirFit P10 od společnosti ResMed.