Vyšetření poruch spánku

Diagnostika poruchy spánku a bdění vychází z klinického vyšetření, které zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření a vyplnění speciálních dotazníků (např.Epworthská škála nadměrné denní spavosti). Na základě klinického vyšetření je stanovena pracovní diagnóza, podle které je navržen další diagnostický postup a případně zahájena terapie.

Anamnéza

Pro stanovení správné diagnózy je zcela zásadní odběr a detailní zhodnocení anamnézy od pacienta a optimálně i jeho spolunocležníka, který objektivizuje a případně doplní důležité informace.

 • Nynější onemocnění

  Rozbor příznaků pro které pacient přichází, jeho spánkových návyků, průběhu spánku i bdělosti.

 • Osobní anamnéza

  Souhrn chronických onemocnění, prodělaných úrazů a operací (zejména oblasti hlavy a krku). Zásadní je zjištění bolestivých projevů a dalších příznaků (např.kašel), které mohou narušovat spánek.

 • Rodinná anamnéza

  Výskyt poruch spánku u pokrevních příbuzných, především v první linii. Zaměření na parasomnie, insomnii a obstrukční spánkovou apnoe. U dětí s poruchami spánku je nutno zhodnotit spánkové návyky celé rodiny.

 • Farmakologická anamnéza

  Kompletní přehled chronicky i nahodile užívané medikace (na předpis i volně dostupné v lékárně). Historie užívání léků na spaní a psychiatrické medikace.

 • Abusus a stimulancia

  Frekvence a množství užívaných alkoholických a kofeinových nápojů (coca-cola, káva, čaj, energetické nápoje). U kuřáků počet cigaret za den. Přítomnost drogové závislosti.

 • Sociálně-pracovní anamnéza

  Vliv zaměstnání a koníčků na denní rytmus, řidičská oprávnění a rodinný stav. 

 • Specializované dotazníky

  Dotazníky slouží k objektivizaci příznaků, screeningu poruch spánku a  psychického stavu. Nejznámnější je Ephwortská škála spavosti ke zhodnocení nadměrné denní spavosti.

Fyzikální vyšetření

Základem je cílené interní a komplexní neurologické vyšetření. Každá porucha spánku na svá specifika, na která se detailně zaměřujeme během klinického, resp.fyzikálního vyšetření (např.určení stupně zúžení vstupu do hltanu u pacientů se spánkovou apnoe).

Metody objektivizace režimu spánku a bdění

Subjektivní pohled na režim spánku a bdění popíše pacient vlastními slovy během klinického vyšetření. Částečnou objektivizaci může poskytnout blízká osoba (zpravidla partner nebo rodič u dětí). Objektivitu však můžeme zajistit vedením spánkového deníku či provedením aktigrafického vyšetření po dobu minimálně 14 dní. Naše pracoviště poskytuje obě varianty zhodnocení režimu spánku a bdění.

Spánkový deník

Spánkový deník je záznamový arch, který vyplňuje pacient po dobu minimálně 14 dní (nebo déle) dle uvedeného návodu. V deníku jsou zaznamenány chvíle pobytu na lůžku, reálná doba usnutí a probuzení, respektive doba spánku a bdělosti. Součástí je i záznam o užívání alkoholických a kofeinových nápojů, o nadměrné fyzické aktivitě nebo užívání léků ovlivňujících spánek.

Aktigrafie

Aktigraf je přístroj tvaru náramkových hodinek, který se pacientovi připevní na zápěstí nedominantní ruky (obvykle levé) po dobu 14 nebo více dní. Principem je záznam pohybové aktivity ruky, která hypoteticky odpovídá době bdělosti. K vyloučení falešných výsledků je nutné paralelně vyplňovat aktigrafický záznamník. Monitorace se provádí na aktigrafech Motion Watch 8 v domácích podmínkách.

Multiparametrové elektrofyziologické vyšetření spánku a bdění

Vlastní spánek a jednotlivé fyziologické funkce lze vyšetřit pomocí elektrofyziologických metod, které snímají biosignály pomocí speciálních senzorů. Tyto signály jsou posléze upraveny systémem filtrů a převodníků do konečné podoby a zobrazeny na monitoru počítače. Konečné zhodnocení získaných záznamů provádí lékař a spánkové laborantky.

Polysomnografie (PSG)

Polysomnografie představuje zlatý standard v diagnostice spánkových poruch. Vyšetření se provádí během spánku, často za současné videomonitorace. PSG snímá elektrickou aktivitu mozku pomocí elektroencefalografie (EEG), svalové napětí brady a dolních končetin elektromyografií (EMG), pohyby očí elektrookulografií (EOG) a kardiorespirační parametry (saturace krve kyslíkem, dechový proud v horních cestách dýchacích, dechové úsilí hrudníku a břicha, tepová frekvence, EKG). Naše pracoviště využívá videopolysomnografický systém NOX-A1.

Více informací o PSG a PG

Limitovaná polygrafie (PG)

Limitovaná polygrafie registruje kardiorespirační signály a nehodnotí bdělost či spánek. Vyšetření je indikováno u pacientů s podezřením na poruchu dýchání ve spánku. Na našem oddělení využíváme polygrafy NOX-T3 k vyšetření během hospitalizace.

Více informací o PSG a PG

Test mnočetné latence usnutí (MSLT)

MSLT se provádí během dne v pěti 20ti minutových příležitostech k usnutí. Během monitorace je snímáno EEG mozku, EMG brady, EOG očí a EKG srdce. Při usnutí pacienta během testu se pokračuje v monitoraci dalších 15 minut. Vyšetření je indikováno při podezření na narkolepsii.

Test udržení bdělosti (MWT)

MWT představuje obdobu MSLT s tím rozdílem, že příležitosti jsou čtyři a každá trvá 40 minut. Během těchto testů má pacient za úkol odolávat spánku. Vyšetření se též provádí během dne. Indikací je zhodnocení efektivity léčby nadměrné denní spavosti u osob s rizikovým povoláním (např.řidiči nebo piloti).

Ostatní diagnostické metody

 • Vyšetření koncentrace orexinu

  Vyšetření koncentrace orexinu (hypokretinu) v mozkomíšním moku po odběru lumbální punkcí se provádí při podezření na narkolepsii s kataplexií.

 • Vyšetření krevního obrazu

  V krevním rozboru sledujeme počet a velikost červených krvivek, které mohou ukazovat na chronický nedostatek kyslíku. 

 • Biochemické vyšetření krve

  Zhodnocení ukazatelů metabolismu železa se provádí u syndromu neklidných nohou (RLS) a onemocnění s periodickými pohyby dolních končetin (PLMD). V rámci těchto onemocnění byl prokázán deficit železa. Ostatní parametry (funkce ledvin, jater nebo minerály) vyšetřujeme jen v indikovaných případech. 

 • Genetické vyšetření

  Genetická vyšetření jsou indikována u pacientů s narkolepsií, primární hypoventilací ve spánku nebo při podezření na genetická onemocnění spojená se spánkovými příznaky.

 • Vyšetření krevních plynů

  Odběr krve na vyšetření krevních plynů indikujeme u pacientů s poruchou dýchání ve spánku.