Spánková medicína v České republice

Historie spánkové medicíny v České republice je vázána především na pracoviště při neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Významní lékaři jako byl doc. MUDr. Bedřich Roth, DrSc., je prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. nebo prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. patří mezi světově uznávané kapacity ve svém oboru.

Odborný dohled nad spánkovou medicínou v České republice zajišťuje Společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM) pod vedením MUDr. Jany Vyskočilové. Společnost zajišťuje a garantuje vzdělávání lékařů a spánkových laborantek. Zásadní činností je nastavení akreditačních pravidel pro spánková pracoviště. V současnosti jsou spánková pracoviště klasifikována dle ČSVSSM do tří stupňů:

  • Komplexní centrum pro poruchy spánku a bdění
  • Ventilační centrum pro poruchy dýchání
  • Jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku

V Ústeckém kraji zajišťuje spánkovou medicínu pracoviště v Ústí nad Labem (ventilační centrum při plicním oddělení Masarykovy nemocnice pod vedením dr. Kordíka) a naše pracoviště v Chomutově (v přípravě k získání akreditace pro komplexní centrum).

Referenční literatura

sonka
esrs
AASM manual